VIONGOZI WAKUU WA SASA WA AFISI YA RAIS TAWALA ZA MIKOA NA IDARA MAALUM SMZ


 

Waziri mwenye dhamana ya kuiongoza Afisi ya Rais Tawala za Mikoa na Idara maalum za SMZ ni MHE. MASOUD ALI MOHAMMED.

Katibu mkuu wa Wizara ni Mh. ISSA MAHFOUDH HAJI 

Naibu Katibu mkuu wa Wizara ni Nd. MIKIDADI MBAROUK MZEE

Aidha Katika ngazi ya Idara zinazounda za Makao Makuu uongozi uko kama ifuatavyo:

 • Idara ya uendeshaji na utumishi inaongozwa na  Nd. SILIMA JUMA KHAMIS
 • Idara ya mipango sera na utafiti - NdABDALLA ISSA MGONGO
 • Idara ya uratibu wa tawala za mikoa na serikali za mitaa - Nd. OMAR HAJI GORA
 • Wakala wa usajili wa matukio ya kijamii - Nd. IDRISSA SHAABAN ZAHRAN  
 • Idara ya uratibu wa Idara Maalum za SMZ - Nd. Lt. Col. HAJI SHEHA KHAMIS  
 • Mwenyekiti wa Tume ya Utumishi wa Idara Maalum - Col. MIRAJI M. VUAI (mst)
 • Katibu wa Tume ya Utumishi wa Idara Maalum - SSP. HASSAN HAJI HAJI 
 • Afisa mdhamini Pemba - Nd. THABIT OTHMAN ABDALLA
 • Afisi ya Mrajis wa Jumuiya zisizo za Kiserikali Zanzibar - Nd. AHMED KHALID ABDULLA
 • Mkurugenzi Mtendaji wa Viwanda vya Idara Maalum za SMZ ni - SP RAMADHAN KHAMIS IBRAHIM
 • Naibu Mkurugenzi Mtendaji wa Wakala wa Usajili wa Matukio ya Kijamii - Nd. Makame Mussa Mwadini

Wasiliana nasi


Afisi ya Rais Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ

P.O BOX 4220

Vuga - Zanzibar

Tel: +255242230034

Fax: +255242230034

Barua pepe: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Waliotembelea Tovuti

1767682
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
11796
13059
71711
234469
1767682