VIONGOZI WAKUU WA SASA WA AFISI YA RAIS TAWALA ZA MIKOA NA IDARA MAALUM SMZ


 

Waziri mwenye dhamana ya kuiongoza Afisi ya Rais Tawala za Mikoa na Idara maalum za SMZ ni MHE. MASOUD ALI MOHAMMED.

Naibu Waziri ni .....

Katibu mkuu wa Wizara ni Nd. MASOUD HUSSEIN IDDI

Naibu Katibu mkuu wa Wizara ni Nd. KHALFAN SHEHE SALEH

Aidha Katika ngazi ya Idara zinazounda za Makao Makuu uongozi uko kama ifuatavyo:

  • Idara ya uendeshaji na utumishi inaongozwa na  Nd. JUMA NYASA JUMA
  • Idara ya mipango sera na utafiti - NdABDALLA ISSA MGONGO
  • Idara ya uratibu wa tawala za mikoa na serikali za mitaa - Nd. HAJI SALIM KHAMIS
  • Wakala wa usajili wa matukio ya kijamii ni DK. HUSSEIN KHAMIS SHAABAN
  • Idara ya uratibu wa Idara Maalum - CAPTAIN. KHATIB ALI HAMDU  
  • Mwenyekiti wa Tume ya Utumishi wa Idara Maalum - Col. SAID ALI HAMAD (mst)
  • Katibu wa Tume ya Utumishi wa Idara Maalum - SSP. HASSAN HAJI HAJI 
  • Afisa mdhamini Pemba - ............
  • Afisi ya Mrajis wa Jumuiya zisizo za Kiserikali Zanzibar - Nd. AHMED KHALID ABDULLA

Wasiliana nasi


Afisi ya Rais Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ

P.O BOX 4220

Vuga - Zanzibar

Tel: +255242230034

Fax: +255242230034

Barua pepe: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Waliotembelea Tovuti

257239
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
225
485
1780
4595
257239