Ziara ya Waziri OR-TMSMIM
Ziara Ya Waziri OR-TMSMIM Mh. Masoud Ali Mohamed, Skuli Ya JKU
Ziara ya Waziri OR-TMSMIM
Ziara Ya Waziri OR-TMSMIM Mh. Masoud Ali Mohamed, katika Viwanda vya Idara Maalum KVZ Mtoni
Mhe. Masoud Ali Mohammed Waziri wa Nchi OR - Tawala za Mikoa Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ
Ghafla ya makabidhiano ya gari nne 4 kutoka Serikali ya Romania kwa ajili ya kubebea taka
Ghafla ya makabidhiano ya gari nne 4 kutoka Serikali ya Romania kwa ajili ya kubebea taka
Ghafla ya makabidhiano ya gari nne 4 kutoka Serikali ya Romania kwa ajili ya kubebea taka
Waziri wa Nchi Afisi ya Rais Tawala za Mikoa Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ Mh. Masoud Ali Mohamed
Atembelea hospitali ya KMKM pamoja na ujenzi wa jengo la Wakala wa Ulinzi JKU
Mhe. Massoud Ali Mohammed Waziri wa Nchi Afisi ya Rais Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ
Tume ya Utumishi ya Idara Maalum za SMZ imetakiwa kutekeleza majukumu yake kwa mujibu wa sheria na kutambua wajibu wao katika kuzisimamia Idara hizo.
KUAPISHWA KWA KATIBU MKUU OR-TMSMIM
Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi akimuapisha Nd. Masoud Hussein Iddi kuwa Katibu Mkuu OR-TMSMIM
KUAPISHWA KWA NAIBU KATIBU MKUU OR-TMSMIM
Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi akimuapisha Nd. Khalfan Shehe Saleh kuwa Naibu Katibu Mkuu OR-TMSMIM
Waziri wa Nchi Afisi ya Rais Tawala za Mikoa Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ Mhe. Massoud Ali Mohammed amewasimamisha kazi baadhi ya Maafisa wa Vikosi vya Idara Maalum za SMZ kutokana na taarifa ya ZAECA ambayo imewasilishwa
Mhe. Masoud Ali Mohammed
Waziri wa Nchi, Afisi ya Rais Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ akitoa maneno ya shukrani mara baada ya makabidhiano rasmi ya Afisi
Mhe. Massoud Ali Mohammed Waziri wa Nchi Afisi ya Rais Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ akionyesha Katiba ya Zanzibar ikiwa ni nyenzo muhimu katika utekelezaji wa majukumu yake. Upande wa kulia ni Katibu Mkuu Radhiya Rashid Haroub na upande wa kushoto ni Waziri aliyemaliza muda wake
RAIS WA ZANZIBAR AKIMUAPISHA WAZIRI
Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi akimuapisha Waziri wa Nchi Afisi ya Rais Tawala za Mikoa, Serikali za MItaa na Idara Maalum za SMZ.
Wakuu wa Ulinzi na Usalama Zanzibar
Mfumo Wa Mapato Wa Kielektroniki
Serikali kuanzisha Mfumo wa Kukusanyia mapato wa Kielektroniki
Ujumbe wa Waziri

 picha ya waziriMnamo Tarehe 19, Novemba 2020 Mhe. Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dk. Hussein Ali Mwinyi alitangaza Muundo wa Wizara pamoja na Baraza la Mawaziri, ambapo alimteuwa Mheshimiwa Massoud Ali Mohammed (Mwakilishi wa wananchi Jimbo la Ole) kuwa Waziri wa Nchi Afisi ya Rais Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ (OR-TMSMIM).

Muundo wa Afisi hii unajumuisha Afisi za Wakuu wa Mikoa, Afisi za Wakuu wa Wilaya, Manispaa, Mabaraza ya Miji na Halmashauri.

Kadhalika Wakala wa Usajili wa Matukio ya Kijamii, Afisi ya Asasi na Jumuiya zisizokuwa za Serikali (NGO's) pamoja na Idara Maalum za SMZ ambazo ni:-

1. Kikosi Maalum Cha Kuzuia Magendo Zanzibar (KMKM).

2. Jeshi la Kujenga Uchumi Zanzibar (JKUZ).

3. Idara ya Chuo cha Mafunzo (MF).

4. Idara ya Zimamoto na Uokozi (KZU).

5. Idara ya Valantia (KVZ).

Aidha kwa mujibu wa ibara ya 123(1) Kamanda Mkuu wa Idara Maalum za SMZ ni Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Ambapo Waziri wa Nchi Afisi ya Rais Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ ndie msimamizi wa Afisi inayosimamia Idara Maalum za SMZ.

Katika kutekeleza malengo ya uanzishwaji wa Wizara hii Afisi itahakikisha misingi ya uwajibikaji, uwazi, ufanisi na kujitolea katika ngazi zote za uongozi wa Wizara.

HISTORIA

Kabla ya Mapinduzi ya Januari 1964, wananchi walikua hawashirikishwi katika maamuzi kuhusu ustawi wa maendeleo yao. Mtiririko wa ngazi za utawala ulikua ni wa kupokea amri na kusimamia utekelezaji wa amri hizo ambazo huanzia ngazi ya juu ya...

Soma Zaidi

Dira

Kuwa taasisi imara katika kusimamia amani, usalama, usajili wa wakaazi na upatikanaji wa huduma karibu na wananchi.

 

 

Dhamira

Kujenga mazingira mazuri ya ushiriki wa wananchi katika kudumisha amani ulinzi wa mali zao, kuimarisha huduma za kijamii, kuhakikisha kuwa jamii inashiriki katika kupanga na kusimamia shughuli za maendeleo katika maeneo yao kwa kuzingatia misingi ya utawala bora ikihusisha kuwatambua wakaazi wa maeneo husika na utambulisho wao.

 

Majukumu

Afisi ya Rais Tawala za Mikoa Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ ina majukumu makuu yafuatayo:-

  1. Kusimamia Sera, Sheria na Kanuni mbali mbali za Afisi.
  2. Kubuni na kusimamia utekelezaji wa miradi ya maendeleo

Soma zaidi

Wasiliana nasi


Afisi ya Rais Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ

P.O BOX 4220

Vuga - Zanzibar

Tel: +255242230034

Fax: +255242230034

Barua pepe: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Waliotembelea Tovuti

255643
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
368
393
2355
2032
255643