OFISI YA MRAJIS WA JUMUIYA ZISIZO ZA KISERIKALI - ZANZIBAR


new gif icon 4ORODHA YA JUMUIYA ZILIZOPATIWA NOTISI PEMBA  ILI KUJIBU NA KUELEZA SABABU ZA MSINGI AMBAZO ZIMEPELEKEA KUSHINDWA KUFANYA KAZI KWA MUJIBU WA USAJILI WAO.

new gif icon 4ORODHA YA JUMUIYA ZILIZOPATIWA NOTISI YA SIKU 21 KUANZIA  TAREHE 31 MACHI 2021 ILI KUJIBU NA KUELEZA SABABU ZA MSINGI AMBAZO ZIMEPELEKEA KUSHINDWA KUFANYA KAZI KWA MUJIBU WA USAJILI WAO.